Het sportproject voor 60 plussers in Nederland ook in Langedijk

Start nieuw project: Vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober 2017
Voor wie: 60 tot en met 65 jaar, mannen en vrouwen.
Onderdelen project: Informatiebrief
Fitheidstest
Introductieprogramma sportmix
Vervolgprogramma sportmix

 

Sport en beweeglessen Sportmix

Tijden: Zowel overdag als in de avond op verschillende dagen
Locatie: Verschillende locaties in de gemeente Langedijk
Kosten: Testdag € 4,-
Introductieprogramma van 12 sport en beweeglessen € 50,-
Vervolgprogramma (1 keer per week sportmix) v.a. € 20,- per maand
Opgave testdag: Klik hier

 

Voor wie

Het project richt zich op mensen uit Langedijk, die meer willen bewegen, nieuwsgierig zijn naar hun algehele conditie en graag willen weten welke mogelijkheden er zijn. Inwoners uit Langedijk van 60 t/m 65 jaar hebben een brief gekregen met informatie. Bij interesse kan u zich opgeven voor de testdag dat onderdeel is van het GALM project. Indien u geen brief heeft gehad maar hoort wel bij de doelgroep dan kunt u natuurlijk ook meedoen met het project. U kunt zich individueel opgeven en ook samen met iemand anders. Bijvoorbeeld met een buur, kennis, of familielid. Als deze persoon niet in de leeftijdscategorie 60 tot 65 jaar valt en deze informatie niet heeft ontvangen, of buiten Langedijk woont, dan is het ook mogelijk hem/haar mee te nemen. Al vele mensen voor u hebben aan het GALM project meegedaan. In Langedijk zijn er inmiddels meer dan 150 deelnemers die wekelijks komen sporten. Een veel gehoorde opmerking is dat mensen zich niet opgeven omdat zij bijna 65 zijn. Laat uw leeftijd u niet weerhouden. Binnen de bestaande groepen zijn er mensen boven de 70 die nog steeds actief mee doen. Dus ook na uw 65e kunt u bij ons blijven sporten. Ook wanneer uw maatje jonger is dan kan er worden meegedaan.

 De fitheidstest

De Groninger fitheidstest voor Ouderen is speciaal ontwikkeld voor deze leef­tijdsgroep. Ui­teraard willen wij er zo zeker moge­lijk van zijn dat geen onnodi­ge risico’s worden genomen. Daarom vult u op de testdag, vooraf­gaand aan de test, een formulier in met een aantal vragen over uw gezond­heid. Daarnaast wordt ook uw bloeddruk gemeten. Aan de hand van het formu­lier en uw bloeddruk wordt gekeken of een gesprek met de aanwezige arts voor advies noodzakelijk is of dat u gelijk aan de test kan beginnen. De arts bespreekt dan samen met u of u de test en een eventueel introductieprogramma zonder risico’s kunt volgen. Bij twijfel van de arts wordt er een brief aan u meegegeven met een advies dat u met uw eigen huisarts kunt bespreken voordat u verder gaat met het project. De arts op de testdag geeft tevens advies welke testonderdelen er voor u minder geschikt zijn. Ook als u één of meerdere chronische aandoeningen heeft, kunt u vrijwel altijd meedoen met de test en met het bewegingsprogramma.

De fitheidstest bestaat uit een zestal onderdelen, die onder meer knijp­kracht, le­nig­heid, reac­tie­snel­heid en uithou­dings­ver­mogen voor wande­len meten. Deze metin­gen worden aange­vuld met meting van bloed­druk en lengte en ge­wicht. Na de test kunt u met de adviseurs kijken naar eventuele sport en beweeg mogelijkheden. De duur van de test is 1 tot 1,5 uur. De bijdrage voor deze test bedraagt € 4,- per persoon. U kunt zich indien gewenst opgeven voor het GALM introductieprogramma. Hierbij kunt u een keuze maken uit de verschillende tijdstippen en dagen.

Introductieprogramma

U kunt zich na de test eventueel opgeven voor het GALM introductieprogramma “Sportmix”. Hierbij kunt u een keuze maken uit de verschillende tijdstippen en dagen. Het 12 weken durende introductieprogramma Sportmix biedt u de mogelijkheid om

Kennis te maken met verschillende vormen van sport, bewegen en spel. Deskundige leiding zorgt voor een veilig verloop van de lessen. De lessen duren een uur. Na afloop is er de mogelijkheid om gezamenlijk een kopje koffie of thee te drinken. SSL biedt deze sportlessen aan op verschillende dagen, zowel overdag als in de avond. De kosten voor het introductieprogramma bedragen € 50,-

Het vervolg

Na het introductieprogramma kunt u door blijven sporten bij de Sportmix groep waarbij u op dat moment bent ingedeeld. Ook kunt u ervoor kiezen lid te worden bij een vereniging omdat u een bepaalde sport bij het introductieprogramma heel leuk vond om te doen. Uw lesgever kunt u in contact brengen met de juiste persoon bij de betreffende sportaanbieder.

Indien u nog vragen heeft over het project kunt u contact opne­men met Wendy Kostelijk via w.kostelijk@sportsl.nl.

Wilt u zich opgeven voor de testdag, Klik hier.