0226-345660 info@sportsl.nl Sport Servicepunt Langedijk

SSL als drijvende kracht: de visie

Heb je er weleens over nagedacht wat een zwembad voor de omgeving betekent? Wat zou er verloren gaan als zulke voorzieningen er niet zouden zijn? Maar hoe houd je ze in stand, als de overheid er minder geld voor vrij kan maken? Welkom in de wereld van de sociale onderneming!

Niet alleen bieden sport en cultuur leuke manieren om je vrije tijd door te brengen, maar ook dragen ze bij aan de gezondheid, de gezelligheid en de veiligheid in de omgeving. Denk maar aan de gezondheidseffecten van regelmatige lichaamsbeweging, aan het kennismaken met anderen of aan het voorkomen van ongelukken als mensen hebben leren zwemmen.
We zijn niet de enigen die dit denken. Jarenlang hebben gemeenten geld vrij kunnen maken om te zorgen dat sport voor iedereen toegankelijk was. Maar, tijden veranderen en dit is lang niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Sport Servicepunt Langedijk wil voorkomen dat dit leidt tot het verlies van deze voorzieningen in de kop van Noord-Holland; zonder daarbij entreeprijzen drastisch te verhogen of te bezuinigen op belangrijke programmaonderdelen.

Daarom sluiten we ons aan bij wat ‘sociale ondernemingen’ zijn gaan heten. Dit zijn ondernemingen die zoveel mogelijk zelfstandig zijn, maar die winst zien als iets dat niet per se in geld uitgedrukt hoeft te worden. Zo hoeft er geen euro winst gemaakt te worden, maar kan een sociale onderneming die écht iets bijdraagt aan de wereld toch winstgevend genoemd worden. Omdat wij deze gedachte van harte ondersteunen, zijn we sinds kort aangesloten bij het netwerk van sociale ondernemingen: Social Enterprise NL.
Meer informatie over onze visie vindt u in onze folder Sociaal ondernemen als drijvende kracht.