skip to Main Content
0226-345660 info@sportsl.nl Sport Servicepunt Langedijk

Nieuwe exploitant voor Theater De Beun

Per 1 januari draagt de gemeente de exploitatie van theater De Beun over aan Sport Servicepunt Langedijk (SSL), die de komende 6 jaar het theater zal gaan beheren en exploiteren. De gemeente is blij dat er een nieuwe exploitant is gevonden die met veel enthousiasme aan de slag gaat in het theater.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente het theater tijdelijk zelf geëxploiteerd. In deze periode heeft de gemeente veel in het theater geïnvesteerd. Zo is de decorinstallatie vernieuwd en is er een nieuw toneeldoek opgehangen. Om een nieuwe exploitant te vinden is er voor de zomer een aanbestedingsprocedure gestart, waarbij SSL als beste uit de bus is gekomen. De gemeente draagt de exploitatie daarom nu graag aan SSL over.

Geen onbekende

SSL is voor de gemeente maar ook voor de bezoekers van De Beun geen onbekende. Het afgelopen jaar heeft SSL al de horecaexploitatie in het theater verzorgd, vanaf 1 januari worden ze  verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering. Daarnaast is SSL al enkele jaren verantwoordelijk voor de exploitatie van Zwembad het Baafje in Heiloo. Tenslotte beheert en exploiteert SSL nog  diverse andere sportvoorzieningen en culturele voorzieningen in de regio. De organisatie heeft dan ook ruime ervaring in beheer en exploitatie van maatschappelijke voorzieningen zoals een theater.

Betrokken

SSL heeft ambitieuze plannen met het theater. Directeur Teun van Etten: “Theater De Beun bestaat voor, door en dankzij de Heilooër gemeenschap. Dit betekent dat een mooie toekomst voor De Beun voor het dorp van groot belang is. We zijn dan ook enorm vereerd dat we het vertrouwen krijgen om die toekomst vorm te gaan geven, samen met de huidige gebruikers, de vrijwilligers, de inwoners van Heiloo en de gemeente. Daarbij staat voorop dat we het unieke karakter van De Beun willen behouden en versterken, zoals we dat ook bij Het Baafje doen: altijd met het belang van de gemeenschap voorop. We kijken er alvast enorm naar uit u van harte welkom te heten bij de mooie voorstellingen die de komende tijd op het programma staan”.

Impuls

Ook de gemeente is erg blij met de nieuwe impuls. Wethouder Fred Dellemijn: “De afgelopen periode hebben we met veel betrokkenen een intensief proces doorlopen in onze zoektocht naar een nieuwe exploitant. Ons doel was om enerzijds rust en continuïteit voor het theater te bieden en anderzijds het theater met een frisse impuls de toekomst in te sturen. We zijn dan ook erg blij dat dit nu gelukt is en er met SSL een nieuwe exploitant is gevonden die met veel enthousiasme aan de slag gaat in het theater.”

Klanttevredenheid

SSL wil graag weten hoe tevreden bezoekers zijn over De Beun. Een groep vierdejaars studenten vrijetijdsmanagement heeft hiervoor een enquête opgesteld. De resultaten worden gebruikt om het theater nog beter af te stemmen op de wensen van de bezoekers. Doet u mee? U vindt de enquête op de website van SSL, www.sportsl.nl. De enquête neemt niet meer dan 5 minuten tijd in beslag, en voor de eerste 100 respondenten staat er bij hun eerstvolgende bezoek aan het theater een welkomstdrankje klaar.

Noot voor de redactie:

Meer informatie bij team Communicatie

Maaike Jordens: 088-909 72540

Vul de enquête in:

De resultaten zullen meteen worden gebruikt om het theater nog beter af te stemmen op de wensen van de bezoekers.

Back To Top
X